Huiswerkbegeleiding en individuele begeleiding bij Studio Leer-Wijzer


Met elke leerling wordt een tijdstip afgesproken. Elke leerling komt op het afgesproken tijdstip – de meesten iedere schooldag – naar de studio. Er staat thee klaar, zoals thuis. Iedereen heeft een eigen ‘kist’ waarin zijn of haar studieboeken en schoolspullen zijn opgeborgen.

Er wordt zelfstandig gewerkt en niet in groepen. Hiervoor is bewust gekozen. Leerlingen moeten mijns inziens zich juist leren af te sluiten voor hun omgeving en zich leren te focussen op hun leerstof. In groepen werken leidt juist van deze doelstelling af.

Gedurende de studie-uren is het stil in de studio. Iedereen werkt heel hard en wanneer iemand vastloopt krijgt hij hulp. Tijdens de studie-uren leert de leerling de technieken aan om zich de leerstof eigen te maken, zoals samenvattingen maken, woordjes leren, ezelsbruggetjes verzinnen enz. Bij examenleerlingen wordt heel gericht – ook middels examentrainingen – naar het eindexamen toegewerkt. In de examenperiode zijn we extra open.


Bekijk de specifieke aanpak

Er wordt in overleg met de leerling een planning voor de middag gemaakt volgens een speciaal schema. Daarna gaat hij of zij aan het werk. Als het schema is afgewerkt, wordt alles zo nodig gecontroleerd en overhoord. Bovendien wordt extra aandacht besteed aan de van tevoren opgegeven repetities. En in de toets weken begint iedereen ruim van te voren te studeren aan de hand van een planning, zodat de leerling niet in de problemen komt. Als de huiswerkklus geklaard is worden de boeken voor de volgende dag ingepakt en kan de leerling naar huis. Thuis hoeft in de regel geen schoolwerk meer te worden gedaan.
Deze leerlingen worden geholpen bij het aanbrengen van structuur in hun aan school gerelateerde bezigheden. Dat houdt in dat zij leren plannen, hoofd- en bijzaken onderscheiden en gestructureerd en geconcentreerd werken. Daarnaast leren zij om gericht hulp te vragen en de verantwoordelijkheid voor hun dagelijkse schoolwerk zelf te nemen. Door deze begeleiding is het voor deze leerlingen mogelijk om gestelde doelen te behalen en krijgen zij meer zelfvertrouwen.